fbpx

Giới thiệu

Tuyển dụng

BB Wellness luôn chào đón các bạn có sự quan tâm, thấu hiểu giá trị và chia sẻ mục đích chung.
Cùng nhau tạo dựng chuỗi spa hiện đại, chất lượng vì sự phát triển của các bé trong giai đoạn vàng.

  • Trị Liệu Viên

    • Số lượng:
    • Ngày: 26/07/2018
    • Nơi làm việc: Tất cả Chi Nhánh